Jerzy Riegel

Urodzony w 1931 roku w Bydgoszczy. W 1948 roku rozpoczął pracę w Zakładach Graficznych WSiP w Bydgoszczy. Po trzech latach nauki na Wydziale Poligraficznym w Zakładzie Graficznych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych nabył kwalifikacje w zawodzie foto-chemigrafa. W latach 1962 – 1972 pracował w drukarni map Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. W tym czasie  uzyskał dyplom mistrza fotografa reprodukcyjnego. Od 1967 roku członek ZPAF. Ma czynny udział w działaniach wystawienniczych. W latach 1972 – 1988 ponownie podjął pracę w Zakładach Graficznych WSiP w Bydgoszczy. W 1980 roku otrzymał złotą odznakę Zawodowego Pracownika Poligrafii, a w 1985 roku został uhonorowany medalem W służbie oświaty. W 1987 roku uzyskał uprawnienia MKIS rzeczoznawcy dzieł sztuki współczesnej w zakresie fotografii. Zajmuje się fotografią czarno–białą, ale najbardziej upodobał sobie technikę izohelii. Kontynuator tradycji piktorialnej i konsekwentny realizator programu fotografii ojczystej. Widoczne tematy w jego pracach to portret, pejzaż i architektura. Prace jego znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i w Toruniu oraz stanowią zbiory wielu innych instytucji publicznych, jak i osób prywatnych w Polsce i za granicą.