Przygotowanie zdjęć na porcealnie, porcelana z srebrnym paskiem