Fotograf Bydgoszcz

Stypendium artystyczne

To tytuł zrealizowanego filmu dokumentalnego jaki wykonałem z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy z okazji 100-letniej historii TMMB. Projekt jest efektem stypendium artystycznego zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy Zapis dokumentuje opowieści o roli fotografii. Pozwala na szersze poznanie wartości osób z otoczenia TMMB. Jest pamiątką, zapisem najważniejszych chwil dla działaczy towarzystwa. Ukierunkowuje uwagę na dorobek […]